es quan dormo que hi veig clar

Graffiti à Toroella de Montgri